Νέα

METRO ONE

Ο νόμος για τη Νέα πολιτική σχετικά με την Golden Visa

Σχετικά με τη νέα πολιτική για τη golden visa o νόμος 5007/2022 (ΦΕΚ Α 241/2022) τροποποίησε την πολιτική για τις άδειες διαμονής επενδυτών. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8), παρατείνεται εκ νέου για εννέα (9)μήνες και για ένα (1) έτος, αντίστοιχα.

Πλέον, η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών καθορίζεται σε Πεντακόσιες Χιλιάδες Ευρώ (500.000,00€) για τις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών και τον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης της Περιφέρειας Αττικής, το Δήμο Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Σαντορίνης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στην περίπτωση αυτή η επένδυση αυτή πραγματοποιείται σε ΕΝΑ μόνο ακίνητο.

Για τις λοιπές περιοχές της χώρας η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών, καθορίζεται σε Διακόσιες Πενήντα Χιλιάδες Ευρώ (250.000,00€).

Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρ. Α’ ή της παρ. Γ’ του άρθρου 16 ή της παρ. Β’ του άρθρου 20, δύναται να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων, πριν την είσοδό του στην Ελληνική Επικράτεια. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω πληρεξουσίου.

Tags: Νέα
Loading...