Χρηματοδοτήσεις

H Union Properties έχει συνεργασία με έναν από του μεγαλύτερους πιστοποιούμενους συμβούλους δανείων και μπορεί να σας καθοδηγήσει ώστε να αποκτήσετε το δάνειο που χρειάζεστε, για την αγορά του σπιτιού σας, την ανακαίνιση του η την αγορά ενός οικοπέδου.

Στους υποψήφιους δανειολήπτες παρέχονται συμβουλές από την ημέρα της αίτησης του δανείου μέχρι την στιγμή της τελικής εκταμίευσής.

Η εταιρεία μας είναι κοντά στον πελάτη επιβλέποντας πάντα τις διαδικασίες για την απόκτηση ενός δανείου με τους ευνοϊκότερους όρους της αγοράς.

Loading...