Εκτιμήσεις

Η εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας για κάθε ιδιοκτήτη είναι ίσως η σημαντικότερη υπόθεση στην αρχή μια σωστής συναλλαγής.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται και προσφέρει πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων που θα σας δώσει με ακρίβεια πληροφορίες για την αξία του ακινήτου που ενδιαφέρεστε να αγοράσετε η να πουλήσετε.

Στόχος μας, είναι να σας παρέχουμε υψηλές υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου σύμφωνα με τις διεθνείς προδιάγραφες.

Loading...